Terug naar het woordenboek

New Age of het Nieuwe Tijdsdenken is een brede stroming van mensen die menen dat er op aarde een nieuw tijdperk aanbreekt. Volgens de aanhangers voldoet de huidige manier van leven niet meer. Zij proberen zichzelf spiritueel te ontwikkelen en daarmee de hele wereld op een hoger plan te brengen.

New Age wordt gezien als een reactie op de bestaande religies, maar ook op materialisme, rationalisme en individualisme. Aanhangers hechten waarde aan een intuïtieve en gevoelsmatige benadering van problemen en zaken. Ze geloven dat mens, natuur en kosmos één geheel vormen. Uit deze beweging is ook een muziekstijl voortgekomen, New Age muziek.