Een Cursus in Wonderen (A Course in Miracles) is een spiritueel boek, dat in de jaren zestig van de vorige eeuw geschreven is door Helen Schucman. Naar haar zeggen is ze hiertoe aangezet door Jezus van Nazareth, die in een visioen aan haar verscheen en haar de tekst heeft geciteerd. Het boek en de cursus hanteren een christelijk begrippenkader, maar vullen deze op eigen wijze in. Geloof in God of Jezus is daarom voor de cursus niet noodzakelijk. 

Een cursus in Wonderen bevat een tekstboek, werkboek en een handleiding voor leraren. De cursus leidt de lezer naar innerlijke vrede en naar hoe de mens vanuit een nieuw perspectief naar de wereld kan kijken. De kern is dat door los te komen van het ego, een toestand van innerlijke vrede wordt bereikt.

Begrip toevoegen?