De term autonomie komt uit het Grieks. Letterlijk vertaald betekent het eigen wetten opleggend. Het woord autonomie wordt vaak gebruikt in politiek, geneeskundig of psychologisch verband. Het verwijst daarbij steeds naar de capaciteit van een rationeel individu of bestuur om eigen verantwoorde beslissingen te nemen. 

Een autonoom persoon maakt zelf keuzes over hoe hij zijn leven inricht, welke relaties hij kiest, welke opleiding hij volgt of werk hij aanneemt. Deze keuzes staan los van de mening en het waardeoordeel van anderen. Een voorwaarde om autonoom te kunnen zijn is het erkennen dat persoonlijke mogelijkheden begrensd zijn en dat de omgeving grenzen biedt. Wie binnen die grenzen de kwaliteit bezit het eigen leven vorm te geven, kan als autonoom worden betiteld.

Begrip toevoegen?