Deze psychotherapeutische stroming beschouwt contact als een eerste levensbehoefte. Volgens de Gestalttherapie is de mens onlosmakelijk verbonden met zijn sociale omgeving: familie, vrienden, collega’s, buren etc.

Verstoring van deze contacten kan tot psychische problemen leiden. De Gestalttherapeut zal het bij een cliënt in eerste instantie in die richting zoeken. Ook werkt de therapeut met de lichamelijke ervaringen die de cliënt bij zijn negatieve gevoelens heeft.

Begrip toevoegen?