Terug naar het woordenboek

Existentiële therapie is een vorm van psychotherapie gericht op het verkennen van de diepere levensvragen. Deze vorm van therapie gaat over thema’s als de zoektocht naar betekenis, vrijheid, verantwoordelijkheid, dood, isolement en het gevoel van leegte.

Existentiële therapie is ontstaan vanuit de existentiële filosofie. Het is geworteld in het werk van denkers als Søren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre en Viktor Frankl.

Existentiële therapie legt de nadruk op het individuele en unieke karakter van elk menselijk bestaan en erkent de menselijke vrijheid om keuzes te maken en betekenis te geven aan het leven.

Enkele belangrijke aspecten van existentiële therapie zijn:

Autonomie: Het gegeven dat mensen hun eigen waarden en doelen identificeren en een diepere verbinding vinden met wat hen drijft.

Vrijheid en Verantwoordelijkheid: Deze therapie benadrukt dat mensen vrije wil hebben en verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun keuzes, hoe moeilijk die ook zijn.

Angst en Dood: Existentiële therapeuten onderzoeken hoe mensen omgaan met de angst voor de dood en de eindigheid van het bestaan.

Leegte en Isolatie: Existentiële therapie helpt mensen om te gaan met gevoelens als leegte, eenzaamheid en isolatie.

Authenticiteit: Existentiële therapeuten moedigen cliënten aan om hun eigen unieke pad te volgen.


Bekijk meer dan 300.000 artikelen over spiritualiteit op BOL.COM

Het spirituele begrip van de week

Leuk en leerzaam. Hoe zit het ook alweer? Dat ontdek met het spirituele begrip van de week in jouw e-mail. Meld je hier aan.

Aanmelden gelukt