Terug naar het woordenboek

Een altaar is een verhoogde structuur of platform in een heilig gebouw waar religieuze rituelen en ceremonies plaatsvinden. Hoewel de vorm en functie van het altaar kunnen variëren tussen verschillende religies en tradities, vervullen ze over het algemeen een centrale rol bij de eredienst.

In een katholieke  kerk bevindt het altaar zich meestal aan het einde van het heiligdom. Het is het centrale punt waar de priester de eucharistie viert en waar de gemeenschap samenkomt voor het ontvangen van de sacramenten.

In een synagoge kan een altaar bekend staan als de bima of tebah, waar de Torah wordt voorgelezen en de diensten worden geleid.

In een moskee is er vaak een verhoogd platform, een mihrab genaamd, dat de richting van Mekka aangeeft en fungeert als een belangrijk focuspunt tijdens het gebed.

Een huisaltaar is als het ware een minitempel.