Terug naar het woordenboek

WCCM staat voor World Community for Christian Meditation, de Wereldgemeenschap voor Christelijke Meditatie. In 1975 opende John Main, een Benedictijner monnik en grondlegger van de WCCM, een eerste centrum van christelijke meditatie in zijn abdij in Londen.

John Mainj had een eenvoudige traditie van stil en contemplatief gebed gevonden zoals dat bestond bij de vroeg-Christelijke monniken in de derde en vierde eeuw. Hij wilde deze traditie voor alle mensen toegankelijk maken en zo spiritualiteit in het dagelijkse, soms drukke leven, toevoegen. Als wereldwijde spirituele gemeenschap kreeg de WCCM zijn formele naam in 1991. De Gemeenschap wordt nu geleid door Laurence Freeman, een leerling van John Main.