Terug naar het woordenboek

Theosofie is een esoterische filosofie en spirituele beweging die aan het einde van de 19e eeuw werd opgericht. Het is gebaseerd op de overtuiging dat er een diepe, verborgen wijsheid en kennis bestaat die de basis vormt van religies, filosofieën en wetenschappen. Het woord theosofie is afgeleid van het Grieks en betekent goddelijke wijsheidof godskennis.

De Theosofie streeft ernaar de essentie van religie, filosofie en wetenschap te begrijpen door middel van studie, meditatie en ervaring. Het stelt dat er universele waarheden en wetten zijn die de basis vormen van alle religies en dat deze waarheden kunnen worden begrepen door middel van persoonlijke spirituele ontwikkeling.

Centraal in de theosofische leer staan onderwerpen zoals karma (het principe van oorzaak en gevolg), reïncarnatie (het geloof in de herhaalde wedergeboorte van de ziel), de evolutie van bewustzijn, en de zoektocht naar spirituele verlichting en eenheid.

De Theosofische Vereniging, opgericht in 1875 door Helena Blavatsky, Henry Steel Olcott en William Quan Judge, heeft als doel de verspreiding van theosofische principes en het bevorderen van spirituele broederschap. De vereniging heeft wereldwijd afdelingen en heeft bijgedragen aan de verspreiding van esoterische kennis en spirituele ideeën.


Begin je dag beter met de Dagelijkse Gedachte. In je e-mail of in de app. Kijk op www.dagelijksegedachte.nl

Het spirituele begrip van de week

Leuk en leerzaam. Hoe zit het ook alweer? Dat ontdek met het spirituele begrip van de week in jouw e-mail. Meld je hier aan.

Aanmelden gelukt