Terug naar het woordenboek

Het paradijs is in een religie de ultieme spirituele bestemming waar de ziel verheven geluk, eeuwige vrede en volmaakte eenheid met de Schepper ervaart.

In het paradijs stromen rivieren van goddelijke kennis en wijsheid. Vreedzame tuinen weerspiegelen de zuiverheid van het hart. Licht en liefde omarmen elke ziel, terwijl harmonie en rechtvaardigheid heersen. Hier worden de lasten van aardse beproevingen verlicht en wordt de ziel beloond met eeuwige vreugde, volmaakte vrede en onbegrensde nabijheid tot God.