Terug naar het woordenboek

Kashmir Yoga is een vorm van Hatha Yoga, ontwikkeld door Jean Klein. Het accent ligt niet op het fysieke lichaam, maar op het energielichaam, de zogenoemde pranamaya kosha. In dit energielichaam bevinden zich de diepere lagen van het gevoel. Door je hier voortdurend op te concentreren, ontstaat een sterk transformerende werking. 

Het doel van Kashmir Yoga is om het energielichaam te activeren en zo lichaam en geest vrij te maken. Beoefenaars bereiken dit door vanuit een ‘onpersoonlijke’ houding naar het lichaam te luisteren. Met open geest, zonder vooroordelen of projecties, zonder dat er psychologische reacties optreden en zonder dat er een resultaat wordt nagestreefd.