Terug naar het woordenboek

Inspiratie betekent letterlijk inademing, het opzuigen van lucht naar de longen. In de spreektaal wordt inspiratie gebruikt als synoniem voor ideeën hebben, bezieling en ingeving. Het is een bewustzijnstoestand waarin iemand over het maximum van zijn scheppend vermogen beschikt en schijnbaar moeiteloos problemen oplost, oplossingen aandraagt of ideeën genereert. 

Factoren in je omgeving kunnen er voor zorgen dat je inspiratie krijgt, dat je nieuwe ideeën en mogelijkheden creëert. Welke factoren dat zijn, is heel persoonlijk. Kleuren, een mooi gedicht, muziek of een flard van een gesprek kan al voldoende zijn om nieuwe inspiratie te krijgen.