Terug naar het woordenboek

Humanistische therapie richt zich op de groei, het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van individuen. Zoals de naam zegt is deze gebaseerd op de humanistische psychologie met waarden als vrijheid, gelijkheid en respect. Humanistische therapie wordt toegepast in diverse therapeutische settings zoals individuele therapie, groepstherapie en relatietherapie.

Het doel is om individuen te helpen hun volledige potentieel te bereiken, hun eigen waarden en doelen te ontdekken en betekenisvolle veranderingen in hun leven aan te brengen. De therapeutische relatie in humanistische therapie wordt gekenmerkt door empathie, acceptatie en authenticiteit. De therapeut creëert een ondersteunende omgeving waarin de cliënt zich veilig voelt om zijn of haar gedachten, gevoelens en zorgen te delen.

Humanistische therapie maakt gebruik van verschillende benaderingen, waaronder actieve luisteren, reflectie, zelfexploratie, zelfacceptatie en het stellen van open vragen. Het benadrukt ook de verantwoordelijkheid van het individu om keuzes te maken en actief deel te nemen aan zijn of haar eigen groei en ontwikkeling.

Belangrijke figuren in de humanistische therapie zijn Carl Rogers en Abraham Maslow. Carl Rogers ontwikkelde de cliëntgerichte therapie. Abraham Maslow introduceerde de hiërarchie van behoeften, waarin hij stelde dat individuen streven naar zelfactualisatie, het bereiken van hun volledige potentieel. Dit is uitgebeeld als de Piramide van Maslow.


Bekijk meer dan 300.000 artikelen over spiritualiteit op BOL.COM

Het spirituele begrip van de week

Leuk en leerzaam. Hoe zit het ook alweer? Dat ontdek met het spirituele begrip van de week in jouw e-mail. Meld je hier aan.

Aanmelden gelukt