Terug naar het woordenboek

Groepstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij een therapeut een groep mensen met vergelijkbare problemen of uitdagingen begeleidt. De therapeut creëert een veilige en ondersteunende omgeving waarin de groepsleden kunnen delen, luisteren en van elkaar kunnen leren.

De groepsleden delen hun ervaringen, gevoelens en inzichten, en bieden onderlinge steun en begrip. Groepstherapie biedt de mogelijkheid om te leren van verschillende perspectieven, empathie te ontwikkelen, sociale vaardigheden te oefenen en nieuwe copingmechanismen te ontdekken.

Het kan effectief zijn bij diverse problemen, zoals angst, depressie, verslaving, trauma en relationele uitdagingen.