Humanistische psychologie wordt ook wel de psychologie van de derde weg genoemd. Ze vormt namelijk een aanvulling op twee eerder ontstane stromingen in de psychologie, de dieptepsychologie (in het bijzonder de psychoanalyse) en het behaviorisme. Beide gaan volgens de humanistische psychologie uit van een te beperkt mensbeeld.
Een bekende humanistisch psycholoog is Abraham Maslow. Hij bedacht de piramide van Maslow, een persoonlijkheidstheorie. In de humanistische psychologie wordt de mens gezien in zijn volledigheid; als een creatief, groeiend, betekenis gevend, waarderend wezen.
Het functioneren van een persoon wordt volgens humanistisch psychologen mede bepaald door diens gezichtspunten en beleving. En niet alleen door het onderbewuste of het gedrag, waar respectievelijk de psychoanalyse en het behaviorisme van uitgaan.

De beste boeken over zelfontwikkeling met Bol morgen in huisTerug naar het woordenboek