Terug naar het woordenboek

De piramide van Maslow is genoemd naar de Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow (1908-1970), een aanhanger van de humanistische psychologie. Maslow stelde dat ook zelfverwezenlijking een menselijke behoefte is. De piramide van Maslow kent vijf hiërarchische niveaus.

De onderste brede laag zijn de primaire biologische behoeften, zoals eten en beschutting. Is hieraan voldaan, dan ontstaat behoefte aan bestaanszekerheid, liefde, regelmaat en basisvertrouwen. De derde laag is sociale behoefte, het ergens bij willen horen.

De vierde, smallere laag is de erkenning, de waardering voor jezelf en door anderen. Het hoogst bereikbare is zelfverwezenlijking, het topje van de piramide en de kern van het mens-zijn.