Een basisemotie is een emotie die door alle mensen, overal ter wereld, wordt toegepast en herkend. De basisemotie vindt plaats naar aanleiding van een bepaalde situatie of een spontane gebeurtenis. De zes universele basisemoties, te weten vreugde, verdriet, angst, woede, verbazing en afschuw, zijn aangeboren. Zelfs blindgeboren en sociaal verwaarloosde kinderen geven hiermee uiting aan hun gevoelens

Begrip toevoegen?