Een manier om de emotionele gesteldheid van een persoon uit te drukken is EQ. Dit is de afkorting van Emotionele Quotiënt. Men spreekt ook wel van emotionele intelligentie. Hiermee wordt bedoeld hoe een individu emotioneel reageert op afwijkende gebeurtenissen of situaties. Emotionele intelligentie bepaalt ook hoe een individu sociaal functioneert in een groep.

De Amerikaanse psycholoog Daniël Goeman lanceerde het begrip EQ in 1996 in zijn boek ‘Emotionele intelligentie’ als tegenhanger van IQ, het Intelligentie Quotiënt. Volgens Kolenman is de mens een sociaal wezen en is zijn emotionele intelligentie, meer dan zijn IQ, bepalend voor een succesvol leven.


De beste boeken over zelfontwikkeling met Bol morgen in huisTerug naar het woordenboek