Terug naar het woordenboek

Vanuit een geloofsperspectief wordt de hel beschouwd als een plaats van eeuwig lijden en straf voor degenen die zich tijdens hun aardse leven schuldig hebben gemaakt aan zonden. De hel is een hiernamaals.

De hel is de plek waar de zielen worden gestraft voor hun onrechtvaardige daden en afgescheiden zijn van de aanwezigheid van God.

De hel wordt vaak beschreven als een plek van intense pijn, marteling en geestelijk leed waar de ziel voor eeuwig verblijft zonder enige mogelijkheid tot verlossing.

De aard en details van de hel variëren verschilt per religie. Het wordt algemeen beschouwd als een waarschuwing voor de ernstige gevolgen van het afwijken van de spirituele paden en de morele waarden van een geloof.