De aura, of lichtgevend lichaam, is de naam van een onzichtbaar energieveld rond het lichaam van levende wezens (en planten). Hoewel de meningen over de aard van dit energieveld uiteenlopen, wijzen steeds meer onderzoeken uit dat er inderdaad een energieveld bestaat. Helderzienden kunnen aura’s waarnemen. Kirlian fotografie kan (de kleuren van) een aura vastleggen.

In de esoterische wereld hebben levende wezens een fysiek lichaam en een energieveld in de vorm van een aura rond het fysiek lichaam. Dit energieveld maakt verbinding met het fysieke lichaam door middel van spiralen van energie. Dit worden chakra’s genoemd.
Het bestaan van een energieveld rond het lichaam is door de eeuwen heen het uitgangpunt geweest van traditionele geneeswijzen.

Begrip toevoegen?