Bij energetische therapie stemt de therapeut af op de energie van de cliënt om storingen in energiestromen of trillingfrequenties van organen vast te stellen. Dit kan met meetapparatuur of op gevoel. Het is de bedoeling dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam weer op gang komt, zodra de blokkades zijn opgeheven en de energie weer vrijelijk stroomt.

Vaak zoeken mensen hun heil bij een energetisch therapeut wanneer ze klachten hebben waarvbij de reguliere medische wereld  geen diagnose kan stellen. Energetische therapie kan het beste gezien worden als een verzamelnaam, veel therapeuten geven een eigen invulling aan hun werk.

Begrip toevoegen?