Zelfverwezenlijking is puur zijn wie je bent, los van oordelen en verwachtingen van anderen én van jezelf. Volgens de piramide van Maslov heeft ieder mens de behoefte aan zelfverwezenlijking wanneer de basisbehoeften, zoals voedsel, onderdak, veiligheid en vriendschap, zijn bevredigd.

Ook religies en filosofische stromingen helpen mensen om zichzelf te verwezenlijken. In het boeddhisme is de staat van verlichting het uiteindelijke doel van het aardse leven. Een individu reïncarneert vele malen voordat hij of zij ‘verlicht’ is.

Begrip toevoegen?