Terug naar het woordenboek
Yin en Yang zijn begrippen uit de Chinese filosofie die de fundamentele tweeledigheid én onderlinge verbondenheid van alle aspecten van het universum symboliseren. Dus tegelijkertijd los en verbonden. Ze moeten samen in harmonie zijn.

Yin en Yang worden vaak weergegeven als een cirkel die in twee gelijke delen is verdeeld, waarbij het zwarte deel Yin vertegenwoordigt en het witte deel Yang.

Yin wordt geassocieerd met vrouwelijkheid, duisternis, passiviteit, koude, vochtigheid, intuïtie en het ontvangende aspect. Het staat voor de schaduwzijde, de maan en de aarde.

Yang daarentegen wordt geassocieerd met mannelijkheid, licht, activiteit, warmte, droogte, rationaliteit en het actieve aspect. Het staat voor de zonzijde, de hemel en de schepper.

Hoewel Yin en Yang tegenpolen lijken, bevatten ze ook altijd een beetje van de ander. De cirkel in het Yin-Yang-symbool heeft een kleine stip van de tegenovergestelde kleur in elk deel, wat aangeeft dat er altijd een kiem van het ene aspect in het andere aanwezig is.

Het concept van Yin en Yang benadrukt het belang van evenwicht en harmonie tussen deze krachten. Het streven is om een dynamische balans te bereiken waarin Yin en Yang in harmonie werken en elkaar aanvullen. Een teveel of tekort van een van beide kan leiden tot disharmonie en verstoring.

Yin en Yang worden toegepast op verschillende aspecten van het leven, zoals gezondheid, geneeskunde, psychologie, relaties, kunst en zelfs het beheer van de natuurlijke omgeving. Het begrijpen en nastreven van het evenwicht tussen Yin en Yang is een fundamenteel principe in de Chinese filosofie en heeft een diepgaande invloed op het denken en de cultuur van veel Aziatische samenlevingen.

Wat betekent Yin en Yang?

Afbeelding: Freepik.com


Begin je dag beter met de Dagelijkse Gedachte. In je e-mail of in de app. Kijk op www.dagelijksegedachte.nl

Het spirituele begrip van de week

Leuk en leerzaam. Hoe zit het ook alweer? Dat ontdek met het spirituele begrip van de week in jouw e-mail. Meld je hier aan.

Aanmelden gelukt