Terug naar het woordenboek

Synchroniteit is een samenloop van gebeurtenissen die schijnbaar los van elkaar staan, maar toch een diepere verbinding hebben.

Het is het concept dat gebeurtenissen, situaties of symbolen in ons leven samenvallen en betekenisvolle boodschappen of inzichten bevatten.

Synchroniciteit suggereert een onderliggende ordening in het universum, waarin het externe en interne met elkaar verweven zijn. Het erkennen en interpreteren van synchroniciteit kan leiden tot meer bewustwording, persoonlijke groei en het ervaren van een diepere verbondenheid met het universum.