Terug naar het woordenboek

Het verband tussen gedachten, gevoelens en gedrag vormt de basis van cognitieve gedragstherapie. De manier waarop iemand denkt kan volgens cognitieve gedragstherapie de oorzaak zijn van psychische problemen. Bij deze vorm van psychotherapie wordt niet per se in het verleden van de cliënt gegraven. Cognitieve gedragstherapie is gebaseerd op de cognitieve psychologie.

Cognitieve gedragstherapie is sterk gericht op het nu. Hoe ervaren we de situaties om ons heen en hoe gaan we daar mee om? Welke (ongewenste) emoties ervaren we daarbij? De therapeut stimuleert de cliënt om zijn oude belastende opvattingen in te ruilen voor nieuwe positieve opvattingen die het leven weer aangenaam maken.