De Cranio-Sacraaltherapie is een therapie die het zelfherstellend vermogen van het lichaam stimuleert. Dit gebeurt door lichte druk uit te oefenen op het Cranio-Sacraal systeem. Dit bestaat uit de hersenen, het ruggenmerg, het dikke vlies dat daaromheen zit en het hersenvocht dat tussen die twee vloeit. Binnen dit systeem bevindt zich ook het zenuwstelsel. De Cranio-Sacraaltherapie is ontstaan vanuit de osteopathie. Grondlegger is William Suterland (1873-1954).

Gevoelens als verdriet, angst of paniek worden soms weggedrukt. Dit kan leiden tot stress, depressie, alcoholmisbruik of verkeerde eetgewoonten. De lichte druk van de behandelaar leidt tot ontspanning van het lichaam en het opheffen van deze bewuste en onbewuste blokkades. Zo worden de ziektesymptomen bestreden en aandacht geschonken aan de mogelijke oorzaken ervan. Sommige behandelaren combineren Cranio-Sacraaltherapie met meditatie en bewustwordingstechnieken.


De beste boeken over zelfontwikkeling met Bol morgen in huisTerug naar het woordenboek