Terug naar het woordenboek

Een copingstrategie is de manier waarop mensen omgaan met stress, uitdagingen, of moeilijke situaties in hun leven. Het zijn de bewuste of onbewuste vaardigheden en gedragingen die individuen gebruiken om emotionele, mentale, of fysieke stress te verminderen of te beheersen.

‘To cope’ is Engels voor ‘omgaan met’. Copingstrategieën variëren afhankelijk van de persoon en de situatie. Sommige strategieën werken goed terwijl andere minder effectief of zelfs schadelijk kunnen zijn op de lange termijn.

Enkele voorbeelden van copingstrategieën zijn:

Actief probleemoplossend gedrag: Actief aanpakken van problemen, het stellen van doelen en het nemen van concrete stappen om de situatie te verbeteren.
Emotionele regulatie: Het identificeren en begrijpen van emoties, en het toepassen van technieken om emoties te reguleren, zoals ontspanningsoefeningen, ademhalingstechnieken of het zoeken van sociale steun.
Positieve herwaardering: Het zoeken naar positieve aspecten in een moeilijke situatie, het vinden van betekenis of groei in het face van uitdagingen.
Sociale steun: Het zoeken naar ondersteuning, begrip en hulp van anderen, zoals familie, vrienden, of professionele hulpverleners.