Terug naar het woordenboek

Bewustzijnstherapie richt zich op bewust leven in het nu. De cliënt wordt door de therapeut gestimuleerd om een innerlijke zoektocht te ondernemen. Zo ontdekt de cliënt hoe hij/zij in het ‘nu’ staat. Vanuit dat besef kan iemand op zoek gaan naar nieuwe perspectieven. Bewustzijnstherapie leunt op het begrip mindfulness.