Terug naar het woordenboek

Astrologie legt een verband tussen de stand van de sterren en het lot van mensen en gebeurtenissen op aarde. Oorspronkelijk was astrologie de aanduiding voor wat we tegenwoordig astronomie noemen. In deze wetenschap wordt uitsluitend de bewegingen van de hemellichamen bestudeerd.

In de hedendaagse astrologie worden verbanden gelegd tussen de stand van de planeten en gebeurtenissen op aarde en/of in een mensenleven. Astrologen worden vaak ingeschakeld bij levensvragen en natuurlijk brandende liefdeskwesties. Astrologie is een vorm van divinatie.