Terug naar het woordenboek

De Thora is het heilige boek van het jodendom. Het is het belangrijkste en meest heilige geschrift binnen de Joodse religie en omvat de vijf boeken van Mozes, ook wel bekend als de Pentateuch. Deze vijf boeken zijn Genesis (Beresjiet), Exodus (Sjemot), Leviticus (Wajikra), Numeri (Bemidbar) en Deuteronomium (Dewariem).

De Thora wordt beschouwd als een goddelijke openbaring die aan Mozes is gegeven op de berg Sinaï. Het bevat instructies, wetten, ethische voorschriften, historische verslagen, profetische woorden en verhalen over het ontstaan van de wereld, de geschiedenis van het Joodse volk en de relatie tussen God en de mensheid.

Voor Joden heeft de Thora een centrale rol in hun religieuze leven. Het wordt zorgvuldig bestudeerd, gereciteerd en geëerd in synagogediensten, bij speciale gelegenheden en in het dagelijks leven. Het lezen en bestuderen van de Thora wordt beschouwd als een middel om spirituele verbondenheid met God te bereiken, om morele en ethische richtlijnen te leren en om de geschiedenis en tradities van het Joodse volk door te geven aan volgende generaties.

Het behandelen en behandelen van de Thora met groot respect en eerbied is een belangrijke traditie binnen het Jodendom.


Begin je dag beter met de Dagelijkse Gedachte. In je e-mail of in de app. Kijk op www.dagelijksegedachte.nl

Het spirituele begrip van de week

Leuk en leerzaam. Hoe zit het ook alweer? Dat ontdek met het spirituele begrip van de week in jouw e-mail. Meld je hier aan.

Aanmelden gelukt