Terug naar het woordenboek

Het stoïcisme stelt dat gevoelens het gevolg zijn van onze gedachten. Het stoïcisme is gebaseerd op de denkbeelden van de Griek Zeno van Citium (334-264 v. Chr.) Hij onderwees zijn filosofie in een Stoa, een Griekse zuilengang. Hiervan is de naam afgeleid.

Zeno stelt dat niets in het universum toevallig gebeurt. Alles hangt met elkaar samen. Volgens Zeno heeft het daarom geen zin om emotioneel op gebeurtenissen te reageren. Heftige emoties zijn volgens hem het gevolg van ‘verkeerde’ gedachten. Door anders over (vervelende) gebeurtenissen te gaan denken, verdwijnen negatieve emoties.

De gedachten van Zeno vonden navolging bij de bekende Romeinse denkers Senea (4 v. Chr.- 65 n. Chr), Epictetus (50-135) en Marcus Aurelius ( 121-180). Ook de Rationeel Emotieve Therapie (RET) van Albert Ellis (1913-2007) is gebaseerd op de denkbeelden van Zeno.


Bekijk meer dan 300.000 artikelen over spiritualiteit op BOL.COM

Het spirituele begrip van de week

Leuk en leerzaam. Hoe zit het ook alweer? Dat ontdek met het spirituele begrip van de week in jouw e-mail. Meld je hier aan.

Aanmelden gelukt