Behaviorisme verklaart het gedrag van de mens door wat hij geleerd heeft. Gedrag leer je aan en ongewenst gedrag is te veranderen door iets anders te leren. Deze psychologische stroming is het oneens met richtingen die ervan uitgaan dat ook het onbewuste en de wensen van het individu een rol spelen.

Volgens behavioristen sla je als kind kennis op door onderwijs en opvoeding, waardoor je gevormd wordt. We leren door straf (gedrag wordt ontmoedigd) en beloning (gedrag wordt bevestigd). Door een consequente herhaling van de straf en de beloning, gaan mensen het gewenste, aangeleerde gedrag vertonen als hen een straf of beloning in het vooruitzicht wordt gesteld (dit heet conditionering, ook bekend als Pavlov-reactie).


De beste boeken over zelfontwikkeling met Bol morgen in huisTerug naar het woordenboek