Terug naar het woordenboek

Behaviorisme verklaart het gedrag van de mens door wat hij geleerd heeft. Gedrag leer je aan en ongewenst gedrag is te veranderen door iets anders te leren. Deze psychologische stroming is het oneens met richtingen die ervan uitgaan dat ook het onbewuste en de wensen van het individu een rol spelen.

Volgens behavioristen sla je als kind kennis op door onderwijs en opvoeding, waardoor je gevormd wordt. We leren door straf (gedrag wordt ontmoedigd) en beloning (gedrag wordt bevestigd). Door een consequente herhaling van de straf en de beloning, gaan mensen het gewenste, aangeleerde gedrag vertonen als hen een straf of beloning in het vooruitzicht wordt gesteld (dit heet conditionering, ook bekend als Pavlov-reactie).


Bekijk meer dan 300.000 artikelen over spiritualiteit op BOL.COM

Het spirituele begrip van de week

Leuk en leerzaam. Hoe zit het ook alweer? Dat ontdek met het spirituele begrip van de week in jouw e-mail. Meld je hier aan.

Aanmelden gelukt