Terug naar het woordenboek

Psychoanalyse is een behandeling voor mensen die lijden aan ernstige en langdurige psychische problemen. Psychoanalyse gaat ervan uit dat gevoel en gedrag onbewuste processen zijn. Dit belemmert het genezingstraject. Psychoanalyse is onlosmakelijk verbonden met Sigmund Freud (6 mei 1856 –  23 september 1939), de psychiater die de behandeling in de 19e eeuw heeft ontwikkeld. Hij introduceerde het onderbewuste.

Freud definieerde drie bewustzijnsniveaus. Het Es, het Ich en het Über-ich. Menselijk handelen vindt op deze niveaus plaats en wordt beïnvloed door driften als het libido en de doodsdrift. Vanuit het Es treden deze driften onbewust in werking. Deze driften krijgen weerstand vanuit het Über-ich, het geweten. Het conflict dat ontstaat, wordt in het Ich uitgevochten. Het Ich verdedigt zichzelf tegen psychische spanningen met een aantal mechanismen zoals verdringing, isolatie, compensatie of ontkenning.


Bekijk meer dan 300.000 artikelen over spiritualiteit op Bol.com

Het spirituele begrip van de week

Leuk en leerzaam. Hoe zit het ook alweer? Dat ontdek met het spirituele begrip van de week in jouw e-mail. Meld je hier aan.

Aanmelden gelukt