Psychoanalyse is een behandeling voor mensen die lijden aan ernstige en langdurige psychische problemen. Psychoanalyse gaat ervan uit dat gevoel en gedrag onbewuste processen zijn. Dit belemmert het genezingstraject. Psychoanalyse is onlosmakelijk verbonden met Sigmund Freud (6 mei 1856 –  23 september 1939), de psychiater die de behandeling in de 19e eeuw heeft ontwikkeld. Hij introduceerde het onderbewuste.

Freud definieerde drie bewustzijnsniveaus. Het Es, het Ich en het Über-ich. Menselijk handelen vindt op deze niveaus plaats en wordt beïnvloed door driften als het libido en de doodsdrift. Vanuit het Es treden deze driften onbewust in werking. Deze driften krijgen weerstand vanuit het Über-ich, het geweten. Het conflict dat ontstaat, wordt in het Ich uitgevochten. Het Ich verdedigt zichzelf tegen psychische spanningen met een aantal mechanismen zoals verdringing, isolatie, compensatie of ontkenning.


De beste boeken over zelfontwikkeling met Bol morgen in huisTerug naar het woordenboek