Terug naar het woordenboek

Hermetische filosofie is de leer van Hermes Trismegistus, een mythische figuur uit de oudheid. Zijn teksten, zoals de Corpus Hermeticum, bevatten een verzameling van esoterische en spirituele kennis die zich richt op onderwerpen als kosmologie, alchemie, astrologie, magie en de relatie tussen de mens en het goddelijke.

De Hermetische filosofie legt de nadruk op de eenheid van alles in het universum en de innerlijke transformatie van de mens om deze eenheid te realiseren. Het heeft invloed gehad op diverse spirituele stromingen en heeft bijgedragen aan het esoterische gedachtegoed door de eeuwen heen.

Hermes Trismegistus heeft de basis gelegd voor de Wet van Overeenstemming, ook bekend als de Wet van Correspondentie.