Terug naar het woordenboek

De Wet van Overeenstemming, ook bekend als de Wet van Correspondentie, stelt dat er overeenstemming is tussen de microkosmos (mens) en de macrokosmos (universum). De wet komt voort uit de hermetische filosofie.

Wat er binnenin ons gebeurt, weerspiegelt zich in de buitenwereld en vice versa. Deze wet benadrukt het idee van de onderlinge verbondenheid en de analogieën tussen verschillende niveaus van bestaan.

De Wet van Overeenstemming suggereert dat we door het begrijpen van onszelf en onze innerlijke wereld ook inzicht kunnen krijgen in de grotere realiteit om ons heen.