Euritmie is een bewegingskunst die is ontstaan uit aanwijzingen van Rudolf Steiner in 1910. Met bewegingen van het lichaam drukt een euritmist(e) uit wat leeft in een bepaald muziekstuk, in een gedicht of een stuk proza. Door de euritmie kun je de oorspronkelijke beweging van het woord uitbeelden.

Het is een poging om de spirituele oerdans, de dans waar alle bestaande vormen hun ontstaan aan te danken hebben, voor het bewustzijn toegankelijk en weer uitvoerbaar te maken. Naast de artistieke euritmie bestaat er ook een therapeutische specialisatie, de zogeheten heileuritmie, uitsluitend gegeven op voorschrift van een antroposofisch arts.

Begrip toevoegen?