Terug naar het woordenboek

Asatru is een moderne versie van de oude Scandinavische spirituele tradities van voor de komst van het christendom. Het woord ‘Asatr’betekent trouw aan de Aesir. De Aesir zijn de belangrijkste goden zijn in de Scandinavische mythologie, zoals Odin, Thor en Freya.

Asatru-aanhangers zien zichzelf als erfgenamen van de oude Noordse cultuur en eren de goden en godinnen door middel van rituelen, gebeden en het bestuderen van de mythologie. Ze hebben een sterke verbinding met de natuur, waarbij de kosmische krachten en cycli worden erkend en gerespecteerd. Eerlijkheid, moed, eer en familiebanden zijn belangrijke waarden in Asatru.