Terug naar het woordenboek

Zintuigen zijn de verkenners van je lichaam. Ze sturen signalen en berichten naar de hersenen zodat je weet wat er om je heen gebeurt. Veel definities spreken van vijf zintuigen: zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Het voelen is weer onder te verdelen in drie aparte zintuigen, die aanraking, temperatuur en pijn waarnemen.

Zowel mensen als gewervelde dieren beschikken over zintuigen. De sterkte van de waarneming hangt af van de intensiteit van de prikkel. Als de functionaliteit van één van de zintuigen uitvalt, heeft dit vaak een effect op een van de andere zintuigen. Blinde mensen beschikken over zeer gevoelige vingertoppen, dove mensen zien vaak scherper.

In spirituele kringen spreekt men ook over een zesde zintuig waarmee buitenzintuiglijke waarnemingen kunnen worden gedaan.


Bekijk meer dan 300.000 artikelen over spiritualiteit op BOL.COM

Het spirituele begrip van de week

Leuk en leerzaam. Hoe zit het ook alweer? Dat ontdek met het spirituele begrip van de week in jouw e-mail. Meld je hier aan.

Aanmelden gelukt