Terug naar het woordenboek

Het zilveren koord is een spiritueel begrip dat verwijst naar een denkbeeldig energetisch verbindingskoord tussen het fysieke lichaam en het hogere bewustzijn van een persoon. Het wordt vaak beschreven als een fijne, zilverachtige draad die zich uitstrekt vanuit het fysieke lichaam naar hogere sferen of bewustzijnsniveaus.

Bijvoorbeeld bij buitenlichamelijke ervaringen zou het zilveren koord fungeren als een soort energetische levenslijn, waardoor een persoon veilig kan reizen buiten het fysieke lichaam en weer terug kan keren. Het wordt ook gezien als de verbinding die in stand blijft tijdens het leven en wordt verbroken op het moment van overlijden, waarna de ziel volledig loskomt van het fysieke lichaam.

Het fenomeen zilveren koord is door de reguliere wetenschap overigens niet bewezen.