Terug naar het woordenboek

Xenoglossie is een fenomeen waarbij een persoon spontaan een onbekende taal spreekt of begrijpt, zonder deze ooit geleerd te hebben. Het wordt vaak in verband gebracht met spirituele of paranormale ervaringen.

Bij xenoglossie lijkt de persoon toegang te hebben tot kennis of communicatie buiten het bereik van hun normale taalvermogen. Het kan zich voordoen tijdens trance, meditatie of andere spirituele praktijken.

Sommige mensen geloven dat xenoglossie wijst op vorige levens of een verbinding met andere dimensies. Wetenschappelijk gezien is het echter een controversieel en zeldzaam verschijnsel dat nog verder onderzocht moet worden.