Terug naar het woordenboek

Het begrip transcendent betekent letterlijk overstijgend, buiten het gewone tredend. Het is een gevoelstoestand van de geest, waarbij men een staat van hoger bewustzijn ervaart. Ook binnen een religie komt het woord transcendent voor. Een scheppende god is bijvoorbeeld transcendent als hij boven en buiten zijn schepping staat.

Transcendentie wordt gezien als toestand van het bewustzijn waarin men, naast de fysieke buitenkant, ook een diepere binnenkant opmerkt. Hierdoor is men in staat de aller diepste kern van dingen en zichzelf te leren kennen. Met meditatie kan een transcendente toestand worden bereikt.