Terug naar het woordenboek
De Kelten vormen een oude cultuur met een diepe verbondenheid met de natuur. De Kelten geloofden dat alles in de wereld een spirituele betekenis had.

Bomen, rivieren, heuvels en andere natuurelementen werden beschouwd als dragers van spirituele krachten en symbolen van de kosmische eenheid.

De Kelten gebruikten symbolen die vandaag de dag nog steeds bekend zijn, zoals de Keltische knoop, de triskelion (drievoudige spiraal), en de kelk.

De druiden waren de spirituele leiders en geleerden van deze samenleving. Ze zagen de natuur als een bron van wijsheid en inspiratie en geloofden in het behoud van de natuurlijke balans.

De Keltische cultuur had een sterke focus op de cyclus van het leven, dood en wedergeboorte. Dit komt tot uiting in Keltische feesten zoals Samhain (een voorloper van Halloween) en Beltane, die verband hielden met seizoensveranderingen en de overgangen tussen de verschillende fasen van het leven.

De Kelten geloofden in het bestaan van verschillende werelden, zowel fysiek als spiritueel. Deze overtuiging komt vaak voor in Keltische mythes en legendes, waar reizen tussen werelden een belangrijk motief is.

Keltische knoop Foto: Pikisuperstar op Freepik.com