Het Tibetaans Dodenboek, ofwel Bardo Thötröl, is een onderdeel van de belangrijke boeddhistische geschriften. Het Tibetaans Dodenboek bestaat uit een verzameling teksten over de overgang van het leven naar de dood en over reïncarnatie. Het boek wordt volgens de boeddhistische traditie voorgelezen aan mensen die stervende zijn.

Maar het Tibetaans Dodenboek geeft ook richtlijnen over hoe te leven. De mens maakt vele overgangsfases en veranderingen mee in het leven. De kunst is te accepteren dat alles, inclusief jezelf, telkens vernieuwt. De bekende Zwitserse psycholoog Carl Jung (1875-1961) baseerde zijn belangrijkste inzichten op teksten uit het Tibetaans Dodenboek.

Het is niet bekend wanneer het Tibetaans Dodenboek precies is geschreven.

Begrip toevoegen?