Bij gezinstherapie zijn gezinsleden samen in therapie en staan de problemen van een of meer gezinsleden centraal. De onderlinge wisselwerking tussen de gezinsleden vormt de spil van de therapie. Gezinstherapie is een vorm van psychotherapie die ook wel systeemtherapie wordt genoemd, verwijzend naar het systeem dat een gezin vormt. De systeemtherapeut bekijkt onder meer wie uit het gezin of de omgeving ervan kan bijdragen aan het oplossen van de problemen.

Begrip toevoegen?