Terug naar het woordenboek

Esoterie (Grieks voor ‘het verborgene’) is een ruim begrip met velerlei interpretaties. De esoterische leer stelt dat er meer op aarde is dan we kunnen verklaren middels de bestaande natuurwetten.

De meeste esoterische stromingen gaan uit van een universele, kosmische energie waardoor alle gebeurtenissen op aarde worden bepaald. Sommigen geloven zelfs dat er één grote collectieve waarheid bestaat, het Akasha Veld, waarin alles vastligt wat gebeurt en is gebeurd. Volgens deze visie gebeurt niets zonder reden.