Acceptance & Commitment Therapie (ACT)  is een vorm van de derde generatie gedragstherapie die onder andere wordt toegepast bij angststoornissen en depressies. Acceptatie van jezelf vormt de kern van deze therapie die in nauwe verbinding staat met het begrip mindfulness.
De cliënt probeert niet krampachtig om zijn gedachten en gevoelens onder controle te brengen, maar ‘omarmt’ zijn situatie. De therapie bestaat uit 6 kernprocessen, contact met het huidige moment (mindfulness), defusie (niet vechten tegen gedachten), acceptatie van je situatie (geen verzet), jezelf als basis, je waarden bepalen en actie ondernemen.
Begrip toevoegen?