Terug naar het woordenboek

Ook wel bloemlezen genoemd. Sommige mensen zijn gek op een bepaalde bloem. Ze krijgen er speciale gevoelens bij. Bloemen spreken volgens de aanhangers van bloemenpsychometrie dan ook een eigen taal. Ook menen zij dat de energietrillingen van bloemen helend kunnen werken.  De cliënt kiest gevoelsmatig een specifieke bloem die op dat moment goed voelt. De therapeut stemt hier vervolgens de behandeling op af.