Terug naar het woordenboek

Een voorteken of omen is een gebeurtenis, teken, symbool of waarneming die wordt beschouwd als aankondiging van een toekomstige gebeurtenis. In veel culturen en geloofssystemen worden voortekens gezien als boodschappen van het universum, goden of het lot.

Voortekens kunnen verschillende vormen aannemen, zoals dromen, natuurverschijnselen, geluiden, ontmoetingen met dieren, nummers en synchroniciteit. Elk voorteken kan een specifieke betekenis hebben, afhankelijk van de context en de culturele overtuigingen.

Mensen die in voortekens geloven, nemen ze serieus en proberen ze te begrijpen of ernaar te handelen. Aan de andere kant beschouwen sceptici voortekens als toeval of het ergens naartoe redeneren.