Terug naar het woordenboek

Telepathie is het vermogen om gedachten en gevoelens van anderen door te krijgen, zonder gebruik te maken van spraak of hulpmiddelen. De persoon met een telepathische gave weet wat er in een ander omgaat. Het woord telepathie kom uit het Grieks. Tele staat voor ver, pahteia voor ontvankelijkheid. De letterlijke betekenis van telepathie is ver-voelen.

Telepathie is een paranormale gave waarbij men een zesde zintuig gebruikt. Er is slechts een kleine groep mensen die zich bewust zijn van hun telepathische gave en de gave verder ontwikkelen. De werking is onduidelijk en het bestaan niet wetenschappelijk aangetoond. Vele onderzoeken naar, en experimenten met telepathie wijzen echter uit dat het fenomeen bestaat.