Terug naar het woordenboek

Een spirituele bypass is een vermijdingsstrategie waarbij onverwerkte ervaringen worden weggedrukt. Om dit te bereiken worden spirituele ervaringen, overtuigingen of activiteiten ingezet die de pijn vermijden. De persoon gaat hier op den duur zo in geloven, dat een vertekend zelfbeeld, innerlijke conflicten of psychopathologie het gevolg kunnen zijn. 

Een spirituele bypass is een strategie van de mens om bijvoorbeeld te compenseren voor een laag zelfbeeld, angst, depressie of narcisme. Spirituele activiteiten blijven ongeïntegreerd, er blijft een kloof bestaan tussen de complexiteit van het spirituele leven en het niveau van persoonlijkheidsontwikkeling. Om een spirituele bypass te laten verdwijnen, is het zaak aandacht te geven aan de eigen onaffe zaken.