Terug naar het woordenboek

Een spirituele bypass is een vermijdingsstrategie waarbij emoties worden weggedrukt. Hierbij worden spirituele ervaringen, overtuigingen of activiteiten ingezet die de pijn vermijden. De persoon gaat hier op den duur zo in geloven dat er een verkeerd zelfbeeld ontstaat.

Wanneer iemand een spirituele bypass toepast, probeert die persoon negatieve emoties, pijnlijke ervaringen of innerlijke conflicten te vermijden door zich te richten op positiviteit, gelukzaligheid of het spirituele aspect van het leven. Hierdoor worden negatieve emoties genegeerd of onderdrukt. De persoon vermijdt zijn verantwoordelijkheid voor persoonlijke problemen.

Een spirituele bypass is problematisch als het dient als een manier om echte problemen niet aan te pakken.

Het herkennen en erkennen van onze negatieve emoties, persoonlijke problemen en schaduwzijden vormt een integraal onderdeel van het spirituele pad. Het vraagt om innerlijk werk, zelfreflectie en het aangaan van de nodige innerlijke transformatie.