Terug naar het woordenboek

De Speyermethode is een therapie waarbij innerlijke conflicten worden opgelost. Uitgangspunt is het idee dat problemen die volwassenen hebben, hun oorsprong vinden in de eerste vijf levensjaren, tijdens de geboorte of zelfs in de prenatale periode. Tijdens de therapie wordt eerst het vroege trauma opgespoord, dat is ontstaan door opvoeding en het (on)bewuste gedrag van de ouders. Vanuit daar begint het werken aan de gevolgen ervan.

Het bewust worden van het onbewuste geeft inzicht in de ware oorzaak van de problemen. De Speyermethode is in de jaren zeventig van de vorige eeuw ontwikkeld door Simon Speyer. Hij stelde een programma samen uit diverse therapiestromingen, zoals regressie en vrije associatie, en voegde daar een aantal elementen aan toe.